การจดทะเบียนต่างๆ

ครม.เห็นชอบตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันฉบับใหม่.

ครม. เห็นชอบอัตราค่าจ้างมาตรฐานสำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพที่มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ห้าสนามในการก่อสร้าง รับจดทะเบียนบริษัท
ช่างติดตั้งแผ่นยิปซัม: ระดับ 1: 450 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 595 บาทต่อวัน
Draftmen: ระดับ 1: 645 บาทต่อวัน
ช่างกระเบื้อง: ระดับ 1: 450 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 550 บาท, ระดับ 3: 650 บาทต่อวัน
ช่างทาสีอาคาร: ระดับ 1: 465 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 600 บาทต่อวัน
ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา: ระดับ 1: 475 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 575 บาทต่อวัน
สี่สาขาวิชาในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ (ใหม่)
ผู้ค้าอัญมณี: ระดับ 1: 450 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 550 บาทต่อวัน, ระดับ 3: 650 บาทต่อวัน
ช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์: ระดับ 1: 430 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 550 บาทต่อวัน
ผู้ผลิตเครื่องประดับ: ระดับ 1: 525 บาทต่อวัน
พนักงาน Niello: ระดับ 1: 625 บาทต่อวัน
เจ็ดสาขาวิชาในกลุ่มอาชีพบริการ
นักบำบัดส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมรวมถึงผู้ที่นวดบำบัด: ระดับ 1: 460 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 475 บาทต่อวัน
ผู้ผลิตขนมอบ: ระดับ 1: 400 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 505 บาทต่อวัน
พนักงานต้อนรับ: ระดับ 1: 440 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 565 บาทต่อวัน
พนักงานอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1: 440 บาทต่อวัน
ช่างทำผมหญิง: ระดับ 1: 440 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 510 บาท, ระดับ 3: 650 บาทต่อวัน
ช่างทำผมสำหรับผู้ชาย: ระดับ 1: 430 บาทต่อวัน, ระดับ 2: 500 บาท, ระดับ 3: 630 บาทต่อวัน
การดูแลผู้สูงอายุ: ระดับ 1: 500 บาทต่อวัน
อัตราค่าจ้างดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน

กลุ่มอื่นๆ
สำหรับแรงงานที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มข้างต้น ค่าจ้างขั้นต่ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ว่าทางการกำลังพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำรายวันใหม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งล่าสุดคือในเดือนมกราคม 2563 เมื่อเพิ่มขึ้นจาก 313 บาทเป็น 336 บาท และกลุ่มผู้สนับสนุนแรงงานได้เสนอแนะให้ขึ้นค่าจ้างเป็น 492 บาททั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 48%

ค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด ชลบุรีและภูเก็ต สูงสุด 336 บาทต่อวัน ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีค่าจ้างต่ำสุด 313 บาท

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/